SprekendAnja - when nothing goes right, go left
Een paar jaar geleden werkte ik als communicatieadviseur mee aan het bekend maken van het programma Do something different van zorgverzekeraar VGZ bij bedrijven en particulieren. Twee Engelse psychologen hadden het programma ontwikkeld met de bedoeling gedragsverandering te bewerkstelligen en hiermee mensen te helpen los te komen van hun ongezonde gewoonten. Via een app kregen de deelnemers elke dag op hun mobiel een opdracht die buiten hun vaste patronen lag.

De app vroeg geen moeilijke dingen; een andere krant lezen, elke dag een wandeling maken, een paar huishoudelijke klusjes van je partner overnemen, een dag geen tv kijken, een andere route naar je werk nemen etc. Geen sleur meer, maar elke dag iets doen wat je nog nooit hebt gedaan of al heel lang niet meer hebt gedaan. Het geheim van de smid zat ‘m in nieuwsgierig zijn naar het onbekende, net zoals kinderen dat zijn. Zij vergroten op een natuurlijke en ongedwongen manier hun leefwereld. Veel volwassen bleken dat verleerd te zijn.

Goed advies

Doe eens iets anders dan wat je gewend bent of wat je normaal vindt, is regelmatig het advies in mijn werk als communicatieadviseur en tekstschrijver. Als klanten mij om hulp vragen, hebben ze soms de oplossing al klaarliggen of laten ze zien wat een concurrent doet en willen dan ook zoiets. Of erger: is er een probleem waar niemand zich aan wil branden. Communicatie is dan een doekje voor het bloeden of dient als afleiding onder het mom van: dan doen we toch iets. Altijd beter dan niets.

Het is dan tijd voor een frisse blik, expertise van buitenaf

Luis in de pels

Ik luister ik naar  de aangedragen oplossing, maar volg het niet direct op. Het gaat eerst om het probleem, want meestal is daarover bij de opdrachtgever geen overeenstemming. Ontdekken wat de situatie heeft veroorzaakt, wat de nieuwe gewenste situatie is en of communicatie daaraan kan bijdragen. Het vraagt een andere manier van kijken, weten waar en wanneer communicatie invloed heeft en het verschil kan maken. En ook: de luis in de pels durven zijn en vragen stellen die – bewust of onbewust – nog niet gesteld zijn. Zo kom ik bij de kern van het probleem of het vraagstuk en daarmee ook bij een effectieve oplossing.

Loskomen van wat niet werkt

Het is opvallend dat het regelmatig gaat om loskomen van dat wat jaren heeft gewerkt en nu niets meer voor de organisatie doet. Maar hoe het dan wel moet, is lastig te bepalen. Spannend ook, want je begeeft je op onbekend terrein. Oplossingen zitten vaak in iets anders dan verwacht, in iets wat niet opviel. Denk bijvoorbeeld aan: het aanpassen van de toon en stijl van de correspondentie, weten wat de betekenis van de organisatie is voor je klanten en potentiële klanten, visie en missie helder, concreet en relevant krijgen of beter weten aan welke informatie interne groepen behoefte hebben.

Verandering en beweging 

Als zo hebben we het altijd al gedaan niet meer werkt, dan is het tijd voor iets anders. Sterker nog: dan was het al eerder tijd voor iets anders. Het is dan tijd voor expertise van buitenaf, een frisse, nieuwsgierige blik. Ik schuif dan graag aan om vragen te stellen die nog niet gesteld zijn. Daarmee ontdek ik hoe communicatie kan helpen in het beïnvloeden van het weten, vinden en doen bij de doelgroepen, precies daar waar verandering en beweging nodig zijn. En ja, dat is meestal iets anders dan alles wat tot die tijd is bedacht en gedaan.

Anja van Dalen

Meer over communicatieadvies: Communicatie
Meer over tekstschrijven: Tekst

Eerdere blogs over communicatie & tekst:
Misschien moeten je teksten wat gewicht kwijt
Hoe vindbaar en zichtbaar ben jij?
Communicatie als struikelblok
Wat je ziet is wat je krijgt