Algemene voorwaarden –
Bijlage ceremonies

 

Toepassing

Deze voorwaarden zijn aanvullend of ter verduidelijking van de algemene voorwaarden van Sprekend Anja (verder in dit document Sprekend genoemd) en een bruidspaar (verder in de document klant genoemd) dat gebruik wenst te maken van de diensten van Anja van Dalen als zelfstandig trouwambtenaar.

Begrippen

Overeenkomst
Elke aanbieding van Sprekend die door de klant is aanvaard.
Elke door de klant verstrekte opdracht aan Sprekend, die vervolgens door Sprekend is aanvaard

Diensten
De door Sprekend verrichte werkzaamheden in het kader van een overeenkomst.

Honorering en betaling
De prijsopgave is inclusief BTW, inclusief de reiskosten op de dag van de ceremonie en exclusief eventuele reiskosten in verband met de eendaagse benoeming in de trouwgemeente.
Prijsopgaven voor huwelijksceremonies in het buitenland zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Annulering
Bij annulering van de opdracht door de klant brengt Sprekend de volgende kosten in rekening:

  • 25% van het totaalbedrag bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de ceremonie.
  • 50% van het totaalbedrag bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de ceremonie
  • 100% van het totaalbedrag bij annulering in de laatste 7 dagen voor de ceremonie.

Calamiteiten
De klant kan geen schadevergoeding eisen als Anja van Dalen in haar rol als trouwambtenaar haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals staking, files, omleidingen, ziekte of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zoekt Sprekend in overleg met de klant naar een oplossing of vervanging.

Ontbinding overeenkomst
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van Anja van Dalen.