Tekst

Aantrekkelijk, concreet en correct

Al meer dan 15 jaar schrijf ik teksten voor allerlei communicatiemiddelen, gelegenheden en doelgroepen. Ik ga op zoek naar de rode draad, de dieperliggende betekenis en/of de manier waarop ik ervoor kan zorgen dat de tekst iets in beweging zet. Met een goede tekst bereik je meer, zeker wanneer je vanuit het vak communicatie werkt aan bedoeling en boodschap.

In alle soorten en maten

  • Ik schrijf teksten voor communicatiemiddelen, zoals: websites, blogs, artikelen, interviews, folders, flyers, jaarverslagen, infographics, filmpjes (script, voice-over) en social media.
  • Je kunt me ook vragen te schrijven voor een gelegenheid, zoals een jubileum, een feestelijke opening, uitreiking van een prijs of een levensgebeurtenis.
  • Uiteraard schrijf ik altijd doelgroepgericht in taal, toon en termen die daarbij passen.
  • Volgens schrijfstijlhandboek of met voorkeur voor groene of witte spelling? Geen probleem.

Bureau-ervaring

Vanuit mijn ervaring bij een communicatiebureau weet ik hoe teksten aangeleverd moeten worden: op tijd, schoon en met aanwijzingen voor de opmaak. Ook het schrijven volgens de voorschriften van een schrijfstijlhandboek of de bestaande stijl van de organisatie horen daarbij. Uiteraard schrijf ik teksten voor on- en offline communicatiemiddelen.

Aanvullen en nakijken

Zelf een tekst geschreven die nog ‘even’ nagekeken moet worden op spelling, stijl en boodschap? Ik zorg ervoor dat alles klopt: opbouw, boodschap, spelling en taalgebruik. Je kunt mij ook vragen om teksten in te korten naar een gewenst aantal woorden of tekens.

Gewone taal (B1 teksten)

Indruk maken met moeilijke woorden, lange zinnen en ingewikkelde constructies? Dat is echt verleden tijd, want met interessant doen bereik je veel minder dan met interessant zijn. Het gaat uiteindelijk om teksten die gelezen en begrepen worden door de doelgroep. Die schrijf ik in verzorgde spreektaal, met heldere opbouw en een duidelijke boodschap. Prettig te lezen teksten die uitgaan van de ontvanger, in schrijversjargon ook wel B1-teksten genoemd.

Beter leren schrijven

De vraag om teksten in ‘gewone taal’ neemt toe. Steeds meer gemeenten en organisaties willen teksten schrijven in begrijpelijke taal. Veel medewerkers hebben hierbij training of hulp nodig. Het begint met afleren van gewoonten om vervolgens nieuwe vaardigheden te leren toepassen. Belangstelling voor een training of workshop? Kijk dan eens naar mijn aanbod schrijftrainingen.

Kennismaken?

Denk je dat ik iets voor jou kan betekenen? Bel of mail me voor een persoonlijke kennismaking. Een kop koffie kan altijd!

Neem contact op